Żniwa 2015

RZEPAK OZIMY

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z tegorocznych żniw w gospodarstwach rolnych w Kiersnowie, gmina Brańsk i miejscowości Jabłoń Zarzeckie k/Szepietowa.

Gospodarstwo Rolne Kiersnowo gospodaruje na glebach klas od IV b do VI. Głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin w tym rejonie jest ilość opadów. Aby optymalnie wykorzystać stanowisko należy odpowiednio dobrać do niego odmianę. Wybrano odmianę mieszańcową MARATHON F1. W minionym sezonie rozkład opadów wybitnie nie sprzyjał uprawie rzepaku ozimego. W okresie od stycznia do lipca suma opadów wyniosła 156 mm, w lipcu natomiast spadło ok 130 mm. Pomimo tych warunków zebrano średnio 48,8 dt/ha nasion rzepaku ozimego. Odmiana MARATHON F1 zajmował powierzchnię 58 ha.

Gospodarstwo Rolne Jabłoń Zarzeckie - rzepak ozimy uprawiany jest na glebach lepszych klas IVa i IVb. Podobnie i w tym przypadku zdecydowano się na uprawę odmiany MARATHON F1, średni plon z powierzchni 43 ha kształtował się na poziomie 50,4 dt/ha.

 

Przygotował: M. Mierzejewski

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer