Międzynarodowy Dzień Rzepaku w Minikowie

W pierwszych dniach czerwca uczestniczyliśmy w ważnym dla nas spotkaniu poświęconym uprawie rzepaku ozimego. W Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku. Składał się on z dwóch części: debaty i prezentacji odmian rzepaku na poletkach. W debacie udział wzięli przedstawiciele europejskich zrzeszeń producentów roślin oleistych i białkowych zrzeszonych w EOA  (European Oil Alliance). Dyskusja poświęcona była wycofaniu neonikotynoidów z zaprawy nasiennej. W drugiej część hodowcy omawiali odmiany rzepaku na poletkach prowadzonych w stacji COBORU w Chrząstowie. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowanie producentów rzepaku, którzy licznie przybyli do KPODR w Minikowie. Debata zakończyła się sformułowaniem wniosków dotyczących skutków wycofania zapraw neonikotynoidowych.

Konsekwencją tego jest konieczność kilkakrotnego wykonywania przez plantatorów zabiegów nalistnych. Ponadto może to spowodować, że zwiększy się nielegalne stosowanie środków ochrony roślin, co jest sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.
Brak skutecznej ochrony rzepaku we wczesnych fazach rozwojowych przyczynia się do obniżenia plonu i spadku opłacalności uprawy rzepaku. W opinii zabierających głos ekspertów brak jest wiarygodnych badań potwierdzających szkodliwość dla pszczół zapraw z grupy neonikotynoidów. Uczestnicy forum apelują zatem o przywrócenie możliwości stosowania środków z grupy neonikotynoidów w zaprawach nasiennych w uprawie rzepaku ozimego. Postulaty zostały przekazane na ręce przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Komisarza ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W części polowej w Chrząstowie zaprezentowaliśmy kolekcję odmian, jakie proponujemy w nowym sezonie. Wszystkie odmiany są sprawdzone w warunkach Polski w doświadczeniach prowadzonych w stacjach COBORU. Potwierdzeniem ich przydatności do uprawy jest wpis do Krajowego Rejestru Odmian.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na odmiany POPULAR F1, który charakteryzuje się bardzo stabilnym plonem i wyjątkową zimotrwałością.  Odmiana średniowczesna w dojrzewaniu o wysokiej zawartości oleju, odporna na choroby grzybowe oraz wyleganie.

ATORA F1 to tegoroczna nowość w ofercie Została wysiana, jako nowa odmian wzorcowa w prowadzonych doświadczeniach przez COBORU. ATORA F1 to całkowicie nowa generacja odmian, charakteryzuje się dynamicznym wzrostem jesiennym, doskonałą zimotrwałością oraz odpornością na choroby. Odmian średniopóźna w dojrzewaniu, co daję jej możliwość optymalnego wykorzystania potencjału plonowania.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi Doradcami Terenowymi oraz do zapoznania się z najnowszą ofertą odmian rzepaku ozimego.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer