DOKTRIN F1

... specjalista w plonowaniu

OPIS  ODMIANY

  • … SPECJALISTA W PLONOWANIU
  • Wysokie i stabilne plonowanie w wieloleciu średni plon względny 2014-2018 – 106% wzorca
  • Odmiana o średnio-niskich roślinach - wysokie oceny odporności na wyleganie w badaniach COBORU
  • Dobra tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)
  • Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania
  • Rejstracja 2013 r.

RZEPAK OZIMY*

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

*

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.