EDIMAX CL

…na trudne warunki

OPIS  ODMIANY

EDIMAX CL to tradycyjnie wyhodowana odmiana mieszańcową odporna na imazamoks (substancja aktywna herbicydu Cleravis i Cleravo). Charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonem nasion i oleju. Odmiana o wysokiej zimotrwałości oraz odporności na suszę, łatwa w omłocie.

  • silna odmiana mieszańcowa o wysokiej stabilności plonowania, plastyczna w stosunku do stanowiska
  • średnie plony w doświadczeniach własnych 53,5 dt/ha
  • umiarkowany rozwój przed zimą, wysoka zimotrwałość
  • odmiana średniowcześnie dojrzewająca, łatwa w zbiorze

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.