EINSTEIN F1

…inteligentna kombinacja

OPIS  ODMIANY

EINSTEIN F1 to odmiana mieszańcowa, która cechuje się bardzo dynamicznym rozwojem w okresie jesiennym. Nadaje się do wysiewu w opóźnionych terminach oraz uproszczonych systemach uprawy. Plastyczna w stosunku do stanowiska. EINSTEIN F1 jest odmianą wrażliwą na zastosowane regulatory wzrostu. Zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym należy stosować zredukowane dawki. W prowadzonych badaniach wyróżnia się zimotrwałością, doskonała do uprawy w krajach północnej Europy. Bardzo stabilne plonowanie w latach. Odmiana średniowczesna, równomiernie dojrzewająca, co przyczynia się do ograniczenia kosztów zbioru.

  • szybki rozwój jesienny, odmiana idealna w uprawach uproszczonych i opóźnionych siewach
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • wysokie plonowanie,
    średnio - 120% wzorca
    (47,6 dt/ha)
  • równomiernie dojrzewa – mniejsze koszty zbioru

*

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.