AKCJA RABATOWA 2018

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

Niestety początek nowego sezonu wegetacyjnego nie sprzyjał uprawie rzepaku ozimego. Termin siewu  przypada zazwyczaj na drugą i trzecią dekadę sierpnia. W tym okresie panująca susza sprawiła, że wielu rolników zastanawiało się nad właściwą agrotechniką oraz wyborem momentu wysiewu. Plantatorów w tym sezonie można podzielić na dwie grupy, pierwsza z nich to ci, którzy zdecydowali się na siewy w nieco opóźnionych terminach licząc na wyższą dostępność wody oraz drugą grupę, która  postanawiała zastosować taką agrotechnikę, która zapewniłaby zabezpieczenie potrzeb wodnych procesu kiełkowania przy jednoczesnym dostosowaniu się do terminu siewu. Jak wiadomo do procesu kiełkowania rzepak potrzebuje niewielkiej ilości wody, zazwyczaj wystarcza ok 50% masy nasienia. Należy pamiętać, że rzepak ozimy buduje w okresie jesiennym fundamenty pod przyszły plon i bez dostatecznego uwilgotnienia gleby w czasie kiełkowania i wschodów proces ten może być zagrożony.

 

Jak wynika z jesiennych obserwacji  najefektywniejsza okazała się tradycyjna agrotechnika czyli płużna. Głównym warunkiem sukcesu w tej technologii było skrócenie do minimum okresu pomiędzy uprawą a siewem. W praktyce polegało to na tym, że jednego dnia wykonywano orkę i doprawienie gleby oraz wykonywano siew rzepaku. Tylko takie postępowanie prowadziło do wykorzystania zgromadzonej w glebie wody i szybkiego kiełkowania roślin. W przypadku upraw uproszczonych niestety w tym roku mieliśmy poważne problemy z równomiernością wschodów. Wydawać by się mogło, że uprawa uproszczona to lepsze wykorzystanie wody, szczególnie w roku z suszą. Niestety ten sezon tego nie potwierdził, gleba była zbyt przesuszona i wiele plantacji cechowało się powolnymi i późnymi wschodami oraz placową obsadą roślin a niektóre plantacje musiały zostać zlikwidowane. Wynika z tego, że niestety nie ma jednego „złotego środka” na właściwe postępowanie i prawidłową agrotechnikę. Należy kierować się swoimi spostrzeżeniami z poprzednich lat oraz dobrze znać swoje pola. W taki tylko sposób możemy ograniczyć niekorzystny wpływ warunków pogodowych.

 

Jak zatem wygląda kondycja roślin przed wejściem w okres spoczynku zimowego? Odpowiedź oczywiście nie jest jednoznaczna i zależy od terminu siewu, nawożenia, wykonanych zabiegów ochrony roślin, przebiegu warunków pogodowych oraz wielu innych czynników.

 

Ocenę przygotowania do zimy przeprowadzono w gospodarstwie rolnym Andrzeja Torzewskiego w Łaziskach k. Wągrowca na dwóch odmianach mieszańcowych POPULAR F1 oraz ATORA F1. Rzepak jest w bardzo dobrej kondycji, równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni. Plantacja w większości  jest w fazie 8 liści, oczywiście można także zaobserwować rośliny z mniejszą i większą liczbą liści – wynika to z faktu utrudnionych wschodów, na które wpływ miała pogoda. Jak wiadomo przyszły plon kształtuje się już jesienią. Najważniejszym organem rośliny, który odpowiedzialny będzie za wiosenny start wegetacji i dalszy rozwój jest system korzeniowy. Rośliny wykształciły długi palowy system korzeniowy z licznymi korzeniami bocznymi sięgający w głąb gleby do głębokości 20-25 cm. Szyjka korzeniowa jest mocno osadzona w glebie, a rozeta liściowa płasko rozłożona. Średnica szyjki korzeniowej waha się w granicach 80-120 mm w zależności od stadium rozwojowego. Rośliny dobrze zaopatrzone są w mikroelementy, przede wszystkim bor. Na przekroju korzenia nie ma charakterystycznego pęknięcia i przebarwienia na kolor różowy, co świadczy o dobrym zaopatrzeniu w ten składnik. Na korzeniach widoczne są uszkodzenia spowodowane przez larwy śmietki kapuścianej. Jest to konsekwencja zakazu wykorzystywania do zaprawiania nasion rzepaku substancji z grupy neonikotynoidów. Nie mam niestety skutecznego i 100% sposobu zapobiegania porażeniu przez tego szkodnika. Uszkodzenia jakie wystąpiły na powierzchni korzenia nie zagrażają jednak wegetacji. Liście nie wykazują objawów niedoboru składników pokarmowych, widoczne są niewielkie uszkodzenia spowodowane przez szkodniki, nie miały one jednak wpływu na prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Rzepak zmagazynował w szyjkach korzeniowych odpowiednie ilości węglowodanów, które potrzebne będą do wiosennej regeneracji i szybkiego startu po zimie. Podsumowując plantacja jest bardzo dobrze przygotowana do spoczynku zimowego. Ponadto uprawiane odmiany charakteryzuję się wybitną zimotrwałością, a prowadzona agrotechnika, nawożenie oraz ochrona roślin dodatkowo korzystnie wpłynęły na kondycję roślin.

 

Kondycja plantacji
rzepaku ozimego

 

RZEPAK OZIMY

RZEPAK OZIMY*

RZEPAK JARY

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

*

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.