LUMEN F1

... numer 1 w rzepaku jarym

RZEPAK OZIMY

OPIS  ODMIANY

  • ... NUMER 1 W RZEPAKU JARYM
  • Najwyższe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO średni plon względny 2015-2018 – 119% wzorca!!!
  • Możliwy wczesny wysiew w zależności od przebiegu warunków pogodowych, wysokie początkowe tempo rozwoju
  • Bardzo wysoka zawartość i plon oleju
  • Rośliny średniej wysokości i wysokiej odporności na wyleganie
  • Wysoka tolerancja na choroby
    (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)
  • Średniowczesne kwitnienie i dojrzewania
  •  Rejstracja 2016 r.

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

*

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.