AKCJA RABATOWA 2018

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

MARATHON F1 to odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2012 r. Od kilku sezonów potwierdza na polach produkcyjnych swoją wysoką przydatność w uprawach uproszczonych. Charakteryzuje się bardzo dużą szybkością rozwoju jesiennego, co pozwala na wysiew w opóźnionych terminach.
Od początku wegetacji tworzy silne rośliny, które bez problemów radzącą sobie z trudniejszymi warunkami . Odmiana odporna na warunki stresowe spowodowane okresowymi niedoborami wody. MARATHON F1 to jedna z najniższych odmian rzepaku na rynku w Polsce, zajmuje czołowe miejsca w oficjalnych ocenach odporności na wyleganie. Równomiernie dojrzewa, pozwalając na znaczne zredukowanie kosztów zbioru.

MARATHON F1

… dynamiczny rozwój jesienny

  • bardzo duży wigor rozwoju jesiennego - wybitnie przydatna do upraw uproszczonych
  • dobrze radzi sobie w warunkach stresowych
  • jedna z najniższych odmian
    – łatwość omłotu
  • średni plon względny w latach 2013-2016 – 111% wzorca

OPIS  ODMIANY

PROFIL  ODMIANY

RZEPAK OZIMY

RZEPAK OZIMY*

RZEPAK JARY

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

*

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.