MENTHAL F1

 

… pierwsza jara odmiana kiłoodporna

RZEPAK OZIMY

OPIS  ODMIANY

  • ... PIERWSZA JARA ODMIANA KIŁOODPORNA
  • Jedyna odmiana jara w Europie odporna na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych
  • Łączy w sobie nie tylko odpornością na kiłę ale również doskonały potencjał plonotwórczy i średnią zawartość oleju
  • Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych średni plon względny  – 119% wzorca
  • Wysoki wigor początkowy
  • Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie
  • Odmiana późna w kwitnieniu i dojrzewaniu
  • Rejstracja 2015 r.

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

*

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.