MENTOR F1

…kiły i mrozu się nie boi

OPIS  ODMIANY

MENTOR F1 to odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapustnych – rejestracja 2015 r. Jej wyjątkową cechą jest wybitna zimotrwałość, co w przypadku coraz częściej pojawiających się zim ze znacznymi spadkami temperatur przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej decyduje o powodzeniu uprawy. Odmiana tolerancyjna na warunki stresowe, dobrze sprawdza się w uprawach uproszczonych. Bardzo stabilne plonowanie, wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie.

  • stabilne plonowanie w latach 2014-2017 – 101% wzorca
  • wybitna zimotrwałość – najlepiej zimująca odmiana kiłoodporna
  • tolerancyjna na warunki stresowe
  • odporna na wyleganie i łatwa w omłocie

UWAGA:
Odmianę MENTOR F1 należy wysiewać tylko na stanowiskach,
gdzie stwierdzono występowanie patogenu!

 

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.