MERCEDES F1

… sprawdzony i niezawodny

OPIS  ODMIANY

MERCEDES F1 to odmiana mieszańcowa sprawdzona na polach produkcyjnych zarówno w Polsce jak i Europie. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 r. Osiąga bardzo wysokie, stabilne plony nasion. Idealnie dopasowana do stanowisk na glebach ciężkich. Dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami podczas wschodów, może być wysiewana w lekko opóźnionych terminach. W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą, warunkuje to jej wyjątkową zimotrwałość. Tworzy duże i silne rośliny o wysokiej tolerancji na najczęściej występujące choroby i wyleganie. MERCEDES F1 charakteryzuje się wysoką zdolnością regeneracji uszkodzeń po zimie. Odmiana z czołówki rankingów zawartości oleju.

  • dynamiczny rozwój w okresie jesiennym idealna odmiana na ciężkie gleby
  • bardzo wysoka zimotrwałość potwierdzona w praktyce
  • wysoki plon nasion, średnio w latach 2015-2017 – 115% wzorca
  • średni plon bezwzględny na poziomie 46,2 dt/ha

Stabilny plon skorelowany

z przebiegiem warunków pogodowych

OPINIE ROLNIKÓW

Anna Brzozowska,
Parcewo, woj. podlaskie

„Prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 900 ha. Rzepak ozimy w strukturze zasiewów stanowi około 100 ha. W gospodarstwie przeważają gleby ciężkie. Zwięzła, mocna struktura gleby powoduje, że nie wszystkie odmiany rzepaku udaje się uprawiać w takich warunkach. Dlatego zanim dokonamy wyboru testujemy je wcześniej na mniejszych areałach. Od kilku lat uprawiamy odmiany firmy Rapool, bo sprawdzają się w naszym mroźnym wschodnim klimacie, doskonale też radzą sobie w warunkach suszy, a co najważniejsze powtarzalnie i wysoko plonują. Wiodącą odmianą w gospodarstwie jest MERCEDES, który bardzo dobrze plonował, uzyskaliśmy plon 5,4 t/ha. Wysialiśmy go również i w tym sezonie.“

Kazimierz Kwaśniewski,
Wisznia Mała, woj. dolnośląskie

„Prowadzę gospodarstwo rolne w woj. dolnośląskim. Zasiałem w tym roku 40 ha rzepaku ozimego. Posiadam gleby kompleksu dobrego niestety z mniejszą suma opadów w stosunku do typowych terenów Dolnego Śląska. Przed trzema laty na pokazach polowych zwróciłem uwagę na odmianę  MERCEDES,  wyróżniała się pozytywnie na tle innych . Posiadała duży wigor we wschodach. Roślina krzepka o dużej ilości odgałęzień bocznych. To przełożyło się później na wysokie plonowanie. W następnych latach zasiałem Mercedesa na swoich polach produkcyjnych. Ta odmian powtórzyła i utrzymała swoje wysokie plonowanie. Wybrałem ją do zasiewów na kolejne lata ze względu na  stabilność , wierność i wysokość plonowania w różnych klimatycznie latach. Jest odmianą wiodącą u mnie w uprawie polowej. Mercedes powtarzalnie plonuje 15 – 20% więcej niż inne odmiany. To co można o nim powiedzieć – wierna, zdrowa o mocnym wigorze wysokoplonująca odmiana.“

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.