SHERPA F1

…silny system korzeniowy

OPIS  ODMIANY

SHERPA F1 to odmiana mieszańcowa, która od wielu lat zbiera pozytywne opinie zadowolonych z jej uprawy plantatorów. Szczególnie ceniona jest przez producentów rzepaku za jej doskonale rozwinięty system korzeniowy, który sprawia, że wyjątkowo dobrze radzi sobie w sytuacjach obniżonej podaży wody. Stąd największą przewagę pokazuje na często występujących w Polsce mozaikach glebowych. Dodatkową zaletą odmiany jest bardzo ważna w naszych warunkach klimatycznych zimotrwałość. Wszystkie te cechy sprawiają, że SHERPA F1 znajduje się w czołówce najchętniej uprawianych odmian.

  • odmiana wszechstronna, dobrze sprawdzająca się w zróżnicowanych warunkach
  • bardzo dobry wigor w początkowej fazie wzrostu
  • tolerancyjna na okresowe susze, stabilny plon - średnia za okres 2015-2017 – 107% wzorca (43 dt/ha)
  • bardzo wysoka zdrowotność potwierdzona w praktyce

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.