VISBY F1

…pewny w uprawie

OPIS  ODMIANY

VISBY F1 to zarejestrowana w 2007 r. odmiana mieszańcowa. Od wielu lat uprawiana jest zarówno w Polsce i Europie. W szczytowym momencie była uprawiana na powierzchni 750 tys. ha w 25 krajach. Charakteryzuje się szeregiem ważnych cech, wśród których na uwagę zasługują: wczesne i równomierne dojrzewanie, łatwy omłot, nieosypywanie się przy zbiorze, wysoka odporność na wyleganie, wybitna zimotrwałość czy ponadprzeciętna przez lata stabilność w plonowaniu. Pomimo wieloletniej  obecności na rynku, nadal jest jedną z chętniej uprawianych odmian i stanowi często punkt odniesienia przy wyborze innych odmian.

  • pewna i sprawdzona odmiana w praktyce rolniczej
  • równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu
  • łatwo omłacająca się i mało osypująca przy zbiorze
  • bardzo stabilnie plonująca 2007-2017 -113% wzorca (48,4 dt/ha)

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.